Adres- en contactgegevens Omnitief:
Landjuweel 15
3905 PE Veenendaal
0318 250 207
welkom@omnitief.nl
www.omnitief.nl

Deze privacyverklaring is bedoeld om je te informeren over privacygevoelige aspecten van de dienstverlening en website van Omnitief. Het is belangrijk om deze verklaring zorgvuldig door te lezen.

Het privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de dienstverlening van Omnitief en de website www.omnitief.nl. De wijze van verwerking van persoonsgegevens wordt door Omnitief gedaan conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring is vastgelegd welke persoonsgegevens Omnitief gebruikt en met welk doel dit wordt gedaan.

Door gebruik te maken van deze website geef je aan deze privacy- en cookieverklaring te hebben gelezen en akkoord te zijn met het daarin beschreven privacybeleid.

Artikel 1: Persoonsgegevens

1.1: Verwerking

Omnitief beschikt enkel over jouw persoonsgegevens als je deze zelf actief aan mij hebt verstrekt via bijvoorbeeld het contactformulier op onze website. Wanneer je contact met Omnitief wilt opnemen door middel van het contactformulier (of op andere wijze), vraagt Omnitief je om jouw persoonsgegevens te verstrekken.

1.2: Doeleinden

Omnitief verwerkt een aantal persoonsgegevens van klanten in het kader van de dienstverlening. Denk aan NAW-gegevens, KVK nummer en gegevens van de desbetreffende contactpersoon of -personen binnen de organisatie.

De persoonsgegevens die Omnitief verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Voor het uitvoeren van onze dienstverlening;
  • Om met jou in contact te kunnen komen;
  • Offreren en factureren van onze dienstverlening.

Artikel 2: Beveiligde website

2.1: SSL certificaat

De website van Omnitief, die je nu bezoekt, is beveiligd door middel van een SSL certificaat. Dit zorgt ervoor dat jij als bezoeker de website bezoekt via een beveiligde verbinding.

2.2: Cookies

Op de website van Omnitief wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst. De cookies worden gebruikt om de gebruikerservaring van de website te verbeteren.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt de browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op de website van Omnitief en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in de browser.

Omnitief gebruikt de volgende cookies:

  • Functionele cookies; deze cookie zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren.
  • Analytische cookies (Anoniem); deze cookies helpen mij om een beeld te krijgen van de manier waarop onze website wordt gebruikt.

Bovenstaande cookies maken in geen geval gebruik van jouw persoonsgegevens.

Artikel 3: Beveiliging / bewaartermijnen

Omnitief neemt passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik. Uitsluitend noodzakelijke personen hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden door Omnitief bewaard en verwerkt voor een redelijke periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Artikel 4: Wijzigingen / verwijderen

4.1: Wijzigingen privacybeleid

Omnitief controleert regelmatig haar privacybeleid en daarom kan het privacybeleid van tijd tot tijd gewijzigd worden. Alle wijzigingen worden doorgegeven in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Eerdere versies van deze privacyverklaring bewaren we in ons archief, zodat deze ook geraadpleegd kunnen worden indien nodig.

4.2: Wijzigen / verwijderen persoonsgegevens

Wanneer er wijzigingen zijn in de persoonsgegevens vragen we je die zo snel mogelijk aan ons door te geven, zodat we deze aan kunnen passen in onze administratie.

Als je geen klant meer bij Omnitief bent of wenst om uit ons systeem gehaald te worden is het mogelijk dat je gegevens verwijderd worden. Voor wijzigen, inzage of verwijderen van je persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via welkom@omnitief.nl.

Artikel 5: Derden

In het geval Omnitief gebruik maakt van derde partijen om persoonsgegevens te verwerken, zullen we met de betreffende partij een verwerkersovereenkomst aangaan. Omnitief verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden, zonder jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Wanneer je via de website van Omnitief, wordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt enkel voor de website van Omnitief.

Artikel 6: Meldplicht

Omnitief is verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen.

Gerelateerde pagina's:


Algemene voorwaarden Verwerkers voorwaarden

Vragen of opmerkingen over mijn werkwijze?

Laten we kennismaken